Lukukausimaksut

OPETUKSESTA PERITTÄVÄT LUKUKAUSIMAKSUT (lukukausi = 1/2 vuotta)

Musiikin perus- ja opistotaso

350€ Solistinen opetus

200€ Sivuaine
(voi anoa kun pääaineessa suoritettu pt 2)


100
€ Kuorolaulu pääaineena

Sisaralennus - 10 % (perheeseen kuuluvasta toisesta lapsesta alkaen)


Varhaisiän musiikkikasvatus (alle kouluikäiset)

100€
muskari 1-6 -vuotiaat

350€
karuselliopetus, pienryhmä (3-4 lasta)

Muut maksut

40€
Soitinlaina per lukukausi

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle eli opiskelijan keskeyttäessä opinnot ennen lukukauden päättymistä, lukukausimaksuvelvollisuus kuitenkin säilyy. Lukukausi on 1/2 vuotta. Lukuvuosi on 1.8 - 31.5.

Lukuvuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukukausimaksut opistossa kerätään syyslukukaudella ja kevätlukukaudella yhdessä erässä.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut kerätään yhdessä erässä lukukausittain.

Maksuista peritään eräpäivästä lukien korkolain mukainen viivästyskorko. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen/ennen eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksaessa tulee käyttää viitettä. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Ryhmäaineet (musiikin perusteet, kuorot, orkesterit ja yhtyeet) ovat ryhmäopetusta ja sisältyvät
lukukausimaksuun.

Sisaralennus

Sisaralennus jaetaan niiden kesken, joilla samasta perheestä/taloudesta opiskelee useampi lapsi perustasolla tai musiikkiopistotasolla. Sisaralennusta ei saa perheen/talouden vanhin lapsi. Alennusta ei anota erikseen, vaan se huomioidaan automaattisesti. Ilmoittautumislomakkeella on hyvä mainita opistossa opiskelevasta sisaruksesta. Sisaralennus ei koske sivu- eikä ryhmäaineita eikä musiikkileikkikoululaisia, eikä aikuisia.

Oppilaspaikkaoikeus ja ulkopaikkakuntalaisen maksu

Musiikkiopisto saa toiminta-avustusta Helsingin kaupungilta ja se on kohdistettu vain helsinkiläisille oppilaille. Pääaineen oppilaspaikka voi olla vain yhdessä kaupungin tukemassa oppilaitoksessa.

Maksualennukset

Lukukausimaksualennusta voivat hakea mm. pidempiaikaisissa maksuvaikeuksissa tai akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Alennukset myöntää vapaamuotoisten hakemusten perusteella musiikkiopiston rehtori. Alennus koskee yleensä koko lukuvuotta. Maksualennusten hakuaika päättyy syyskauden maksujen eräpäivänä (Alennusta hakevien perheiden eräpäivä siirtyy automaattisesti siihen asti kunnes päätös on tehty).