Ilmoittautuminen

Muskariin ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Muskari toimii Malmitalolla. Hinta 100e (1/2 vuotta).

Muskarin lukujärjestys.

Hakuaika

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen muskariryhmiin jatkuu 28.5 asti mutta jatkuu tarvittaessa koko kesänä ja elokuun alkuun asti.

Vahvistus syksyn muskaripaikasta lähetetään sähköpostitse 28.5. mennessä ilmoittautuneille viimeistään kesäkuun aikana.

Hakuajan jälkeen (kesällä) tulleet hakemukset menevät jonoon ja mahdolliset vapautuvat paikat täytetään jonossa olevista hakemuksista. Mahdollisista vapautuvista paikoista ilmoitetaan hakijalle elokuun puolessa välissä, jolloin tehdään päätös paikan vastaanottamisesta.

Muskariryhmien minimikoko on 5 oppilasta.

Tervetuloa lapset ja vanhemmat mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan!

Musiikkileikkiryhmissä tutustutaan musiikkiin kokemuksellisesti kuuntelemisen, laulun, soiton, liikunnan ja muun luovan ilmaisun kautta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on antaa tavoitteellista, alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua musiikkikasvatusta. Toiminnan tavoitteena on myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen musiikkia kohtaan. Lisäksi tavoitteena on lapsen musiikillisen kehittymisen ja kokonaispersoonallisuuden tasapainoisen kasvun edistäminen sekä musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen.

Musiikkileikkkoululla on myös merkitystä musiikkioppilaistokselle rikastuttaen oppilaitosten toimintaa. Voidaan ajatella, että musiikkileikkikoulu on musiikkiopiston esikoulu, josta lapset saavat valmiuksia lähteä opiskelemaan instrumenttiopintoja isompana. Musiikkioppilaitokset saavat tulevaisuudessa innokkaita uusia musiikin harrastajia.

Musiikkileikkikoulu ei vaadi keneltäkään musiikillista erityislahjakkuutta tai pakota ketään muusikon uralle.

Musiikkileikkikoulu antaa paljon myös vanhemmalle. Varsinkin perheryhmäläisten vanhemmat saavat nauttia yhteisestä ajasta lapsensa kanssa ja kokea ja jakaa musiikin tuomaa iloa. Vanhemmat saavat myös nähdä lapsensa kehittyvän musiikillisissa taidoissa. Musiikkileikkikoulu tuo parhaimmillaan piristystä arkeen ja vanhemmat saavat tutustua toisiin lapsiperheisiin.

Vanhemmat oppivat musiikkileikkikoulun kautta itsekin monia uusia lauluja sekä leikkejä ja voivat näitä sitten käyttää ja hyödyntää kodin arkitilanteissa.

Muskarin tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja ihanaa!

Oppilaspaikka koko lukuvuodeksi

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (= syys- ja kevätlukukaudet), uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle ei tarvita.

Otsikko