Tervetuloa lapset ja vanhemmat mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan!

Musiikkileikkiryhmissä tutustutaan musiikkiin kokemuksellisesti kuuntelemisen, laulun, soiton, liikunnan ja muun luovan ilmaisun kautta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on antaa tavoitteellista, alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua musiikkikasvatusta. Toiminnan tavoitteena on myönteisen asenteen ja kiinnostuksen herättäminen musiikkia kohtaan. Lisäksi tavoitteena on lapsen musiikillisen kehittymisen ja kokonaispersoonallisuuden tasapainoisen kasvun edistäminen sekä musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen.

Musiikkileikkkoululla on myös merkitystä musiikkioppilaistokselle rikastuttaen oppilaitosten toimintaa. Voidaan ajatella, että musiikkileikkikoulu on musiikkiopiston esikoulu, josta lapset saavat valmiuksia lähteä opiskelemaan instrumenttiopintoja isompana. Musiikkioppilaitokset saavat tulevaisuudessa innokkaita uusia musiikin harrastajia.

Musiikkileikkikoulu ei vaadi keneltäkään musiikillista erityislahjakkuutta tai pakota ketään muusikon uralle.

Musiikkileikkikoulu antaa paljon myös vanhemmalle. Varsinkin perheryhmäläisten vanhemmat saavat nauttia yhteisestä ajasta lapsensa kanssa ja kokea ja jakaa musiikin tuomaa iloa. Vanhemmat saavat myös nähdä lapsensa kehittyvän musiikillisissa taidoissa. Musiikkileikkikoulu tuo parhaimmillaan piristystä arkeen ja vanhemmat saavat tutustua toisiin lapsiperheisiin.

Vanhemmat oppivat musiikkileikkikoulun kautta itsekin monia uusia lauluja sekä leikkejä ja voivat näitä sitten käyttää ja hyödyntää kodin arkitilanteissa.

Muskarin tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja ihanaa!

Tervetuloa musiikkileikkikouluun - aloitetaan yhdessä iloinen seikkailu musiikkimaassa!