Muskariin

Muskari antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa. Muskarissa lauletaan, loruillaan, rytmitellään, soitetaan (rytmi- ja melodiasoittimet), liikutaan ja leikitään. Muskaritunnilla voidaan myös maalata ja piirtää.

Ilmoittautuminen

Muskariin ilmoittaudutaan täyttämällä hakulomake.

Opetusta järjestetään Malmitalolla ja Kurrannummen leikkipuistossa.

Hinta

Muskari maksaa 100e per lapsi lukukaudessa (1/2 vuotta).

Hakuaika

Hakuaika on 26.3. - 30.4., mutta jatkuu tarvittaessa koko kesän ja elokuun alkuun asti.

Vahvistus syksyn muskaripaikasta lähetetään sähköpostitse 30.4. mennessä ilmoittautuneille viimeistään kesäkuun aikana.

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset menevät jonoon ja mahdolliset vapautuvat paikat täytetään jonossa olevista hakemuksista. Mahdollisista vapautuvista paikoista ilmoitetaan hakijalle elokuun puolessa välissä, jolloin tehdään päätös paikan vastaanottamisesta. Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (= syys- ja kevätlukukaudet), uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle ei tarvita.

Muskariryhmien minimikoko on 5 oppilasta.

Muskarin lukujärjestys 2022 - 2023

Opetuspaikka Malmitalo, Ala-Malmin tori 1

MAANANTAI (opettaja Raija Joronen)

17.15 - 18.00 4-vuotiaat


TIISTAI (opettaja Raija Joronen)

16.15 - 17.00 5-vuotiaat

17.15 - 18.00 5-vuotiaat

18.15 - 19.00 6-v. ukulele/kanteleryhmä


KESKIVIIKKO (opettaja Ulla Silvennoinen)

16.15 - 17.00 Perheryhmä 1-vuotiaat

17.00 - 17.45 Perheryhmä 2-3-vuotiaat

18.00 - 18.45 Perheryhmä sisarusmuskari 0-4-vuotiaat


TORSTAI (opettaja Päivi Viitala)

16.30 - 17.15 3-vuotiaat

17.15 - 18.00 4-vuotiaat

18.15 - 19.00 5,5 - 7 vuotiaiden laulupainotteinen muskari


AAMUPÄIVÄRYHMÄT

TIISTAI (Opettaja Päivi Viitala)

9.45 - 10.30 Perheryhmä 1-vuotiaat

10.30 - 11.15 Perheryhmä 7-12 kk


TORSTAI (opettaja Heta Blom)

9.45 - 10.30 Perheryhmä 1-2 -vuotiaat

10.30 - 11.15 Perheryhmä 7-12 kuukautta vanhat

11.15 - 12.00 Perheryhmä 2-7 kuukautta vanhat

Opetuspaikka Leikkipuisto Kurranummi, Kotinummentie 51

KESKIVIIKKO (opettaja Päivi Viitala)

17.00 - 17.45 4-vuotiaat

18.00 - 18.45 5-6-vuotiaat

Musiikkileikkiryhmät

Musiikkileikkiryhmissä tutustutaan musiikkiin kokemuksellisesti kuuntelemisen, laulun, soiton, liikunnan ja muun luovan ilmaisun kautta. Ryhmissä on 5-9 lasta.


Opetusryhmät jakautuvat seuraavasti

Perheryhmät (vauvat, 1 ja 2-vuotiaat, sisarusryhmät)

Lapset ovat yhdessä vanhemman tai muun läheisen kanssa. Perheryhmissä leikitään, lauletaan ja körötellään. Lisäksi tunneilla soitetaan keho- ja rytmisoittimia sekä kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

Musiikkileikkiryhmät (3-6 v.)

Lapset käyvät tunneilla ilman omaa huoltajaa. Musiikkileikkiryhmissä lauletaan ja leikitään, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lisäksi soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia. 5- ja 6-vuotiaat soittavat myös viisikielisillä kanteleilla.

Laulupainotteinen muskari (5-6 v.)

Musiikkileikkikouluryhmä, jossa harjoitellaan leikkimielisesti kuoron alkeita ja pääpainotus on laulussa. Tavoitteena on esiintyä joissakin konserteissa minikuorona. Tässä ryhmässä soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia kuten muissakin musiikkileikkikouluryhmissä.

Ukulelepainotteinen muskari (6-vuotiaat)

Musiikkiopisto tarjoaa syksyllä 2021 uutuutena ukulelepainotteista muskaria. Ukulelepainotteisessa muskarissa opetellaan musiikin perustaitoja monipuolisen musisoimisen avulla sekä tutustutaan ukulelensoiton alkeisiin. Ukulele on hauska soitin, jota lapsen on helppo käsitellä. Muskarissa soitetaan paljon myös muita muskarisoittimia, lauletaan, liikutaan ja leikitään. Tervetuloa mukaan!