Tuntiperuutuskäytäntö

Ilmoita poissaoloista aina opettajalle

Paras tapa on ilmoittaa poissaolosta aina hyvissä ajoin opettajalle, jotta hän ei turhaan odottele sinua soittotunnille. Ilmoita aina myös äkilliset peruutukset esim. sairastuessasi soittamalla tai tekstiviestillä suoraan opettajan kännykkään.

Tuntien siirtäminen

Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim.
- sairaana
- lomamatkalla
- koulun tilaisuuksissa
- myöhästynyt
- unohtanut tunnin.

Jos kuitenkin tiedät hyvissä ajoin esim. perheen lomamatkan, opettajan kanssa voi neuvotella mahdollisuudesta siirtää tuntia. Mikäli oppilaan runsas sairastelu aiheuttaa suuria poissaolomääriä päättää rehtori korvausmenettelystä lääkärintodistusta vastaan.

Opettajan sairastuessa

Opettajan sairastuttua on musiikkiopisto velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta oppilaalle. Mikäli oppilasta ei tavoiteta, ilmoitus on huoneen ovella.

Kultakin oppilaalta voi opettajan sairastumisen vuoksi peruuntua yksi opetuskerta lukukaudessa, ilman että sitä korvataan. Mikäli opettajan sairaspoissaoloja kertyy useampi, on musiikkiopisto velvollinen korvaamaan ne oppilaalle joko sijaisjärjestelyillä tai opettaja pitämällä itse tunnit takaisin esim. lukukauden päätteeksi.

Jos oppilas on poissa tunnilta minkä tahansa syyn takia, musiikkiopisto ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä tuntia.

Sairastapauksissa

Pyydämme kaikkia oppilaita ja huoltajia huomioimaan, ettet tule tai tuo lastasi sairaana soittotunnille.