Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on monipuolinen, osaava ja innostava Koillis-Helsingin kulttuurivaikuttaja, joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella musiikkia pätevien ammattilaisten johdolla alkaen musiikin alkeista (musiikin varhaiskasvatus) aina ammattiopintoihin asti.
Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaille edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Perustana on oman instrumentin hyvä hallinta, mutta musiikin perusteet (teoria-aineet) ja yhteismusisointi sekä esiintymiskoulutus kuuluvat opintosuunnitelman mukaisesti olennaisena osana opintoihin koko opiskelun ajan.

Yhdessä soittaminen rikastuttaa musiikin tuntemusta, kehittää sosiaalisia taitoja sekä opettaa kunnioittamaan ja arvostamaan toisia soittajia ja laulajia. Yhteismusisointi on myös erityisen rohkaiseva tapa oppia esiintymistä, koska yhteisöllisyys vahvistaa yksilöä.

Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita ja koostuu seuraavista tasoista:

  • Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari (alle kouluikäiset)
  • Musiikin perustaso (kouluikäiset)
  • Musiikkiopistotaso (perustason suorittaneet)
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä lakisääteistä valtionapua sekä Helsingin kaupungin toiminta-avustusta saava oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1969. Oppilaita opistossa on n. 600 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa n. 45 henkilöä. Pohjois-Helsingin musiikkiopisto sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksin varrella Malmilla, Latokartanontie 5:ssä sekä Malmitalossa.