Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on monipuolinen, osaava ja innostava Koillis-Helsingin kulttuurivaikuttaja, joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella musiikkia pätevien ammattilaisten johdolla.

Opetus on päämäärätietoista, tasolta toiselle etenevää ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään musiikin kautta.

Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaille edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Perustana on oman instrumentin hyvä hallinta, mutta musiikin hahmotusaineet (teoria) ja yhteismusisointi sekä esiintymiskoulutus kuuluvat opintosuunnitelman mukaisesti olennaisena osana opintoihin koko opiskelun ajan.

Musiikkiopistossa saa kestävän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja alalle aikova vahvan alun kohti ammattiopintoja.

Yhdessä soittaminen rikastuttaa musiikin tuntemusta, kehittää sosiaalisia taitoja sekä opettaa kunnioittamaan ja arvostamaan toisia soittajia ja laulajia. Yhteismusisointi on myös erityisen rohkaiseva tapa oppia esiintymistä, koska yhteisöllisyys vahvistaa yksilöä.

Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita ja koostuu seuraavista tasoista:

  • Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari (alle kouluikäiset)
  • Perusopinnot (kouluikäiset)
  • Syventävät opinnot