Opetussuunnitelma

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelma (OPS 1.8.2018) on laadittu Opetushallituksen määrittelemien Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti.


Opetussuunnitelmassa keskeistä on tukea oppilaan aktiivista roolia oppijana ja oppimisen suuntaamisessa. Opiskeluun sisältyy enemmän omaa luovaa tuottamista (improvisointi ja säveltäminen) sekä valinnaisuutta erityisesti syventävissä opinnoissa. Viikoittainen yksilötunti oman opettajan ohjauksessa on edelleen tärkeässä asemassa, samoin yhteismusisointi orkestereissa ja/tai pienryhmissä.
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma.