Opetussuunnitelma

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelma (OPS 1.8.2018) on laadittu Opetushallituksen määrittelemien Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti.


Opetussuunnitelmassa keskeistä on tukea oppilaan aktiivista roolia oppijana ja oppimisen suuntaamisessa. Opiskeluun sisältyy enemmän omaa luovaa tuottamista (improvisointi ja säveltäminen) sekä valinnaisuutta erityisesti syventävissä opinnoissa. Viikoittainen yksilötunti oman opettajan ohjauksessa on edelleen tärkeässä asemassa, samoin yhteismusisointi orkestereissa ja/tai pienryhmissä. Tasosuoritukset poistuvat ja niiden tilalle tulee erilaisia osaamisen näyttämisen tapoja, jotka voidaan suunnitella oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti.
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma.