Muskariin

Muskari antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa. Muskarissa lauletaan, loruillaan, rytmitellään, soitetaan (rytmi- ja melodiasoittimet), liikutaan ja leikitään. Muskaritunnilla voidaan myös maalata ja piirtää.

Ilmoittautuminen

Muskariin ilmoittaudutaan täyttämällä hakulomake.

Opetusta järjestetään Malmitalolla ja Kurrannummen leikkipuistossa.

Hinta

Muskari maksaa 100e per lapsi lukukaudessa (1/2 vuotta).

Hakuaika

Hakuaika on 1.4. - 30.4., mutta jatkuu tarvittaessa koko kesän ja elokuun alkuun asti.

Vahvistus syksyn muskaripaikasta lähetetään sähköpostitse 30.5. mennessä ilmoittautuneille viimeistään kesäkuun aikana.

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset menevät jonoon ja mahdolliset vapautuvat paikat täytetään jonossa olevista hakemuksista. Mahdollisista vapautuvista paikoista ilmoitetaan hakijalle elokuun puolessa välissä, jolloin tehdään päätös paikan vastaanottamisesta. Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (= syys- ja kevätlukukaudet), uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle ei tarvita.

Muskariryhmien minimikoko on 5 oppilasta.

Muskarin lukujärjestys 2023 - 2024

Opetuspaikka Malmitalo, Ala-Malmin tori 1

MAANANTAI (opettaja Raija Joronen)

16.30 - 17.15 5-vuotiaat (synt. 2018)

17.30 - 18.15 6-vuotiaat ukulele/lauluryhmä (synt. 2017)

18.15 - 19.00 6-vuotiaat(synt. 2017)


TIISTAI (opettaja Raija Joronen)

16.15 - 17.00 3-vuotiaat (synt. 2020)

17.15 - 18.00 4-vuotiaat (synt. 2019)

18.15 - 19.00 5-vuotiaat (synt. 2018)


KESKIVIIKKO (opettaja Ulla Silvennoinen)

16.15 - 17.00 Perheryhmä 2-3-vuotiaat (synt. 2020 ja 2021)

17.00 - 17.45 Perheryhmä 2-3-vuotiaat (synt. 2020 ja 2021)

18.00 - 18.45 Perheryhmä sisarusmuskari 0-4-vuotiaat


TORSTAI (opettaja Päivi Viitala)

15.45 - 16.30 Laulupainotteinen ryhmä 6-8-vuotiaille (synt. 2017, 2016 ja 2015, eskari-ikäiset ja ekaluokkalaiset)

16.30 - 17.15 Perheryhmä 1-2-vuotiaat (synt. 2022 ja 2021)

17.30 - 18.15 4-vuotiaat (synt. 2019)

18.15 - 19.00 5-6-vuotiaat (synt. 2018 ja 2017)


AAMUPÄIVÄRYHMÄT

KESKIVIIKKO (opettaja Päivi Viitala)

9.45 - 10.30 Perheryhmä sisarusmuskari 0-3-vuotiaat

10.30 - 11.15 Perheryhmä vauvat 7-12kk.


TORSTAI (opettaja Anu Raines)

9.45 - 10.30 Perheryhmä 1-2 -vuotiaat (synt. 2022 ja 2021)

10.30 - 11.15 Perheryhmä vauvat 7-12kk.

11.15 - 12.00 Perheryhmä vauvat 2-7kk.

Opetuspaikka Leikkipuisto Kurranummi, Kotinummentie 51

KESKIVIIKKO (opettaja Päivi Viitala)

17.00 - 17.45 4-5-vuotiaat (synt. 2018 ja 2019)

18.00 - 18.45 5-6-vuotiaat (synt. 2018 ja 2017)

Musiikkileikkiryhmät

Musiikkileikkiryhmissä tutustutaan musiikkiin kokemuksellisesti kuuntelemisen, laulun, soiton, liikunnan ja muun luovan ilmaisun kautta. Ryhmissä on 5-9 lasta.


Opetusryhmät jakautuvat seuraavasti

Perheryhmät (vauvat, 1 ja 2-vuotiaat, sisarusryhmät)

Lapset ovat yhdessä vanhemman tai muun läheisen kanssa. Perheryhmissä leikitään, lauletaan ja körötellään. Lisäksi tunneilla soitetaan keho- ja rytmisoittimia sekä kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

Musiikkileikkiryhmät (3-6 v.)

Lapset käyvät tunneilla ilman omaa huoltajaa. Musiikkileikkiryhmissä lauletaan ja leikitään, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lisäksi soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia. 5- ja 6-vuotiaat soittavat myös viisikielisillä kanteleilla.

Laulupainotteinen muskari (5-6 v.)

Musiikkileikkikouluryhmä, jossa harjoitellaan leikkimielisesti kuoron alkeita ja pääpainotus on laulussa. Tavoitteena on esiintyä joissakin konserteissa minikuorona. Tässä ryhmässä soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia kuten muissakin musiikkileikkikouluryhmissä.

Ukulelepainotteinen muskari (6-vuotiaat)

Ukulelepainotteisessa muskarissa tutustutaan ukulelensoiton alkeisiin. Ukulelella opetellaan säestämään omaa laulua. Soittaminen tukee näin laulamista. Opetellaan myös muutamia peruskomppeja. Ukulelen saa lainaksi musiikkiopistolta. Ukulelemuskarissa soitetaan myös muita muskarisoittimia, lauletaan, liikutaan ja leikitään.

Tervetuloa mukaan!