Yhteismusisointi

Yhteismusisointi toisten oppilaiden kanssa on oleellinen osa musiikinopiskelua, sen lisäksi, että se auttaa oman soittimen opiskelussa ja musiikin hahmottamisessa, se tuo mukaan joukkuehenkeä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Yhteismusisointiin kuuluvat orkesteri, kamarimusiikki ja kuoro. Orkesterit ja kuorot harjoittelevat kiinteän aikataulun mukaan.

Yhteismusisoinnin tunnit ja musiikkipajat alkavat viikolla 35 (ma 28.8.2017) lukujärjestyksen mukaisesti.

Tervetuloa mukaan!

Musiikkipajat, kuorot ja orkesterit

Musiikkipajat


Musiikkipaja


  • Iloa yhdessä soittaen
  • yhteismusisointia ja improvisaatio omilla soittimilla sekä myös esim. lyömäsoittimin
  • Musiikin eri elementteihin, tyyleihin ja mahdollisuuksiin tutustumista: rytmi, melodia, harmonia, tempo, dynamiikka, sointiväri, muoto jne.
  • Tavoitteena päästä nauttimaan yhteismusisoinnista, oppia ilmaisemaan itseään musiikin keinoin musisoivan ryhmän jäsenenä, antaa hyvä pohja ja valmiudet myöhemmille musiikkiopinnoille, kuuntelu, elämykset, omat sävellykset, omat sovitukset, korvakuulolta oppiminen ja nuottien alkeiden opettelu
  • Käydään viikottain 45 min kerrallaan
  • Esiinnytään syys- ja kevätlukukauden lopussa

Musiikkipajat on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kymmenvuotiaille äskettäin opintonsa aloittaneille tai jo opinnoissa pitemmälle ehtineille ala-asteen oppilaille, jotka eivät ole vielä musiikin perusteiden opetuksessa, muussa orkesterissa tai kuorossa. Osallistuminen ei edellytä aluksi oman instrumentin hallintaa ja mukana kantamista.


Musiikkipajassa on tarkoitus luoda parempia valmiuksia musiikin perusteiden opiskeluun, yhteismusisointiin ja sosiaalisiin taitoihin aluksi laulamalla, soittamalla, rytmiharjoituksin ja nuotteja opiskelemalla sekä myöhemmin siirtymällä enenevässä määrin kuoro- ja orkesteritoimintaan.

Yhteismusisointi

Opetuspaikka Latokartanontie 5, S-sali, 2 krs.

Maanantai

Yhteismusisointi

klo 16.15 - 17.00

(Miia Reko, Mikko Virto)

 
Keskiviikko

Yhteismusisointi
klo 18.00 - 18.45

(Eeva Paavilainen, Maaret Alanko)

Muu yhteismusisointi

Opetuspaikka Malmitalo, Pieni sali, 1 krs. (ala-aulasta)

Maanantai

Kamariorkesteri (iso)
klo 18.00 - 19.30 (Pieni sali)
(Kalle Hassinen)


Pienten jousiorkesteri
klo 17.00 - 18.00 (Pieni sali)
(Kalle Hassinen, Maria Saari)

Opetuspaikka Latokartanontie 5, 2 krs, luokka S

Perjantai

Iso puhallinorkesteri
klo 16.00 - 17.00
(Kalle Hassinen)
S-sali, 2 krs.
Keskiviikko

Pienten puhallinorkesteri

klo 17.00 - 18.00 (Miia Reko)

S-sali, 2 krs.
Perjantai

Kitaraorkesteri
klo 14.45 - 15.30
(Matti Kurkinen)
M-sali, 3 krs.

Opetuspaikka Latokartanontie 5, M-sali, 3 krs.

Tiistai

Kamarikuoro Phonic
klo 18.00 - 20.00
(Lenne Mitt)

Lisätietoja

Kamarikuoro Phonic Lenne Mitt 0400 231 728
Kamariorkesteri, pienten jousiorkesteri ja iso puhallinorkesteri Kalle Hassinen 040 701 3893

Pienten puhallinorkesteri Miia Reko 040 715 8042