Musiikin hahmotusaineet

Opetussuunnitelman mukaan musiikin hahmotusaineisiin kuuluvat perusopinnoissa Muha 1 ja 2, sekä valinnaisena joko Muha 3, musiikin historia, musiikkiteknologia tai sävellys ja sovitus. Syventävissä opinnoissa on yksi kaikille kuuluva kurssi eli Muha 4. Kurssit ovat lukuvuoden mittaisia ja tunnin pituus on 45 minuuttia.

Oppilaat, joiden opintosuunnitelmaan kuuluu musiikin hahmotusaineiden opetukseen osallistuminen, sijoitetaan alustavasti viikottain kokoontuviin ryhmiin. Ryhmien ajat ilmoitetaan sähköpostilla/tekstiviestillä elokuun alkupuolella. Ryhmää voi vaihtaa, jos aika ei sovi.

Musiikin perusteiden yhteyshenkilö on Aino Jordman aino.jordman@phmo.fi puh. 0405862604

Lukujärjestys (lukuvuosi 2020-2021)

MAANANTAI
Malmitalo

14.45 - 15.30 Muha 1

15.30 - 16.15 Muha 2

16.15 - 17.00 Muha 1-2 (nuoret)

TORSTAI
Malmitalo

15.15 - 16.00 Muha 1 (10-v.)

16.00 - 16.45 Muha 2

17.00 - 17.45 Muha 4 (syventävät opinnot)

17.45 - 18.30 Muha 5 (syventävät opinnot)

TIISTAI
Malmitalo

15.00 - 15.45 Muha 2

15.45 - 16.30 Sävellys ja sovitus

16.45 - 17.30 Muha 3

17.30 - 18.15 Muha 1

KESKIVIIKKO
Malmitalo

15.00 - 15.45 Muha 2

15.45 - 16.30 Musiikkiteknologia

16.45 - 17.30 Muha 1-2 (nuoret)

17.30 - 18.15 Musiikin historia

18.15 - 19.00 Muha 3Musiikin hahmotusaineet ovat solistisia opintoja tukeva aineryhmä, jonka tehtävänä on jakaa
musiikissa yleisesti tarvittavia tietoja ja taitoja. Ne opettavat ymmärtämään musiikillisia
lainalaisuuksia ja kokonaisuuksia.
Tunneilla opettelemme musiikin perusasioita, kuten nuottien nimiä, intervalleja, asteikkoja,
sointuja, rytmejä ja perussanastoa. Opettelemme myös laulamaan ja merkitsemään muistiin
melodioita, rytmejä ja harmonioita. Lisäksi tutustumme länsimaisen taidemusiikin historiaan.