Musiikin hahmotusaineet

Opetussuunnitelman mukaan musiikin hahmotusaineisiin kuuluvat perusopinnoissa Muha 1 ja 2, sekä valinnaisena joko Muha 3, musiikin historia, musiikkiteknologia tai sävellys ja sovitus. Syventävissä opinnoissa on yksi kaikille kuuluva kurssi eli Muha 4. Kurssit ovat lukuvuoden mittaisia ja tunnin pituus on 45 minuuttia.

Oppilaat, joiden opintosuunnitelmaan kuuluu musiikin hahmotusaineiden opetukseen osallistuminen, sijoitetaan alustavasti viikottain kokoontuviin ryhmiin. Ryhmien ajat ilmoitetaan sähköpostilla/tekstiviestillä elokuun alkupuolella. Ryhmää voi vaihtaa, jos aika ei sovi.

Musiikin perusteiden yhteyshenkilö on Aino Jordman aino.jordman@phmo.fi puh. 0405862604

Lukujärjestys (lukuvuosi 2023-2024)

Maanantai

15.15 - 16.00 Muha 2

16.00 - 16.45 Muha 1

17.00 - 17.45 Muha 5

18.00 - 18.45 Muha 1


Tiistai

15.00-15.45 Muha 2

15.45- 16.30 Sävellys ja sovitus

16.45- 17.30 Muha 3

17.30- 18.15 Muha 1

18.15- 19.00 Muha 1-2 (nuoret 12-13-v)

19.00 - 19.45 Muha 4


Keskiviikko

14.15 - 15.00 Muha 1

15.00 - 15.45 Muha 2

15.45 - 16.30 Musiikkiteknologia

16.45 - 17.30 Sävellys ja sovitus

17.30 - 18.15 Musiikin historia, perusopinnot

18.15 - 19.00 Muha 3

19.00 - 19.45 Musiikin historia, syventävät


Torstai

14.30 - 15.15 Muha 1

15.15 -16.00 Muha 1

16.00 - 16.45 Musiikin historia, perusopinnot

17.00 - 17.45 Muha 2

17.45 - 18.30 Muha 1

18.30 - 19.15 Muha 1-3

Musiikin hahmotusaineet ovat solistisia opintoja tukeva aineryhmä, jonka tehtävänä on jakaa
musiikissa yleisesti tarvittavia tietoja ja taitoja. Tunneilla opettelemme musiikin perusasioita, kuten nuottien nimiä, intervalleja, asteikkoja, sointuja, rytmejä ja perussanastoa.
Opettelemme myös laulamaan ja merkitsemään muistiin melodioita, rytmejä ja harmonioita.
Lisäksi tutustumme länsimaisen taidemusiikin historiaan.