Musiikin hahmotusaineet (lukuvuosi 2018-2019)

Lukuvuoden 2018-2019 musiikin hahmotusaineiden tunneille ilmoittautuminen alkaa 1.8.2018.

Elokuussa 2018 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa puhutaan musiikin hahmotusaineista.
Musiikin hahmotusaineet ovat uusi nimitys musiikin perusteille, mupe-kurssit on korvattu MuHakursseilla.

Uudet, 9-10-vuotiaat oppilaat ilmoittautuvat MuHa 1-ryhmiin. Aikaisemmin opiskelleet
oppilaat ilmoittautuvat jatkoryhmiin: MuHa 1B ja 2. MuHa 2-kurssin suorittamisen jälkeen oppilas
voi valita joko MuHa 3:n, sävellyksen ja sovituksen, musiikin historian tai musiikkiteknologian
kurssin.

Opetus alkaa ma 20.8.2018. Musiikin hahmotusaineiden tunnit pidetään Malmitalon toisessa
kerroksessa luokassa nro 8.

Jos sinulla on kysyttävää ryhmistä tai et tiedä mihin ilmoittautua, voit lähettää sähköpostia
opettajalle osoitteeseen ainojordman@hotmail.com.

Musiikin hahmotusaineet
Lukujärjestys 2018-2019
Aino Jordman

LUKUJÄRJESTYS (lukuvuosi 2018-2019)

MAANANTAI
Malmitalo

14.45 - 15.30 MuHa 1

15.30 - 16.15 MuHa 2

16.15 - 17.00 MuHa 1B

TORSTAI
Malmitalo

15.15 - 16.00 MuHA 1

16.00 - 16.45 Musiikin historia

17.00 - 17.45 MuHA 4 (S)

17.45 - 18.30 MuHA aikuiset

TIISTAI
Malmitalo

15.00 - 15.45 MuHa 1

15.45 - 16.30 MuHa 2

16.45 - 17.30 MuHa 3

17.30 - 18.15 MuHa nuoret 1-2

18.15 - 19.00 MuHa 1


KESKIVIIKKO
Malmitalo

15.15 - 16.00 MuHa 1B

16.00 - 16.45 Musiikkiteknologia

17.00 - 17.45 MuHa 3

17.45 - 18.30 MuHa 1B
Musiikin perusteiden yhteyshenkilö

Aino Jordman
puh. 040 586 2604
aino.jordman@phmo.fi
Musiikin hahmotusaineet ovat solistisia opintoja tukeva aineryhmä, jonka tehtävänä on jakaa
musiikissa yleisesti tarvittavia tietoja ja taitoja. Ne opettavat ymmärtämään musiikillisia
lainalaisuuksia ja kokonaisuuksia.
Tunneilla opettelemme musiikin perusasioita, kuten nuottien nimiä, intervalleja, asteikkoja,
sointuja, rytmejä ja perussanastoa. Opettelemme myös laulamaan ja merkitsemään muistiin
melodioita, rytmejä ja harmonioita. Lisäksi tutustumme länsimaisen taidemusiikin historiaan.