Toiminta-ajatus

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston (PHMO) iskulause, "musiikki kuuluu kaikille", pitää sisällään merkityksen, että ketään ei suljeta toiminnasta pois. PHMOn toiminta-alue määrittelee väestöpohjan, jolle palveluitamme tarjoamme ja musiikki asian, jota tarjoamme.

PHMOn hakeudutaan vapaaehtoisesti erilaisista lähtökohdista ja erilaisin toivein. PHMOn osaaminen ja kulttuurinen vastuualue on ns. länsimainen musiikkikulttuuri siten kuin se Suomessa ilmenee. Toiminta-alueemme väestöpohja ja heidän tarpeet määrittelevät opetuksen vaikeustason perusasioista vakavaan harrastamiseen. Otamme huomioon oppilaiden erilaisen lahjakkuuden ja osaamisen. Emme sulje toiminnasta kategorisesti pois mitään musiikin alueita tai alakulttuureja. Tehtävämme on musiikinopetus, jossa musiikilliset ja soitannolliset perustaidot ovat yhteneväiset musiikin tyylisuunnasta riippumatta. Perusopetus tarjoaa opiskelijalle taidon valitsemansa musiikki-instrumentin hallintaan siten, että opiskelija pystyy soittamaan itselle tärkeää musiikkia. Perusopetus antaa myös mahdollisuudet musiikin jatko-opiskeluun. Korostamme yhteissoiton merkitystä kaikilla tasoilla.

Opetustyössä otamme huomioon oppilaan musiikilliset tarpeet ja autamme häntä pääsemään tavoitteisiinsa. Otamme huomioon ympäröivän yhteiskunnan muutokset sekä tiedostamme vastuumme kasvattajana ja yhteiskunnan osana. PHMO:lla on läheiset ja ystävälliset suhteet alan muihin oppilaitoksiin ja toimijoihin.

Arvot

Tasa-arvo, tasapuolisuus, suvaitsevaisuus ja kohtuullisuus sekä musiikkikulttuurin ja -sivistyksen kasvattaminen ja ylläpito.