Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle eli opiskelijan keskeyttäessä opinnot ennen lukukauden päättymistä, lukukausimaksuvelvollisuus kuitenkin säilyy.

Lukuvuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukukausimaksut opistossa kerätään syyskaudella yhdessä erässä, kevätlukukaudella yhdessä erässä. .

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut kerätään yhdessä erässä lukukausittain.

Maksuista peritään eräpäivästä lukien korkolain mukainen viivästyskorko. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen/ennen eräpäivää toimiston kanssa ja eriä maksaessa tulee käyttää viitettä.

Lukukausimaksut ovat julkisoikeudellisina maksuina ulosottokelpoisia ilman tuomiota. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Ryhmäaineet (musiikin perusteet, kuorot, orkesterit ja yhtyeet) ovat ryhmäopetusta ja sisältyvät
lukukausimaksuun.

Sisaralennus

Sisaralennus jaetaan niiden kesken, joilla samasta perheestä/taloudesta opiskelee useampi lapsi perustasolla tai musiikkiopistotasolla. Sisaralennusta ei saa perheen/talouden vanhin lapsi. Alennusta ei anota erikseen, vaan se huomioidaan automaattisesti. Sisaralennus ei koske sivu- eikä ryhmäaineita eikä musiikkileikkikoululaisia, eikä aikuisia.

Maksualennukset

Lukukausimaksualennusta voivat hakea mm. pidempiaikaisissa maksuvaikeuksissa tai akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Alennukset myöntää vapaamuotoisten hakemusten perusteella musiikkiopiston rehtori. Alennus koskee yleensä koko lukuvuotta. Maksualennusten hakuaika päättyy syyskauden maksujen eräpäivänä (Alennusta hakevien perheiden eräpäivä siirtyy automaattisesti siihen asti kunnes päätös on tehty).