Oppilasmaksut

Perus- ja syventävien opintojen lukukausimaksuun sisältyy koko opetuspaketti:

  • viikoittaiset soittotunnit omassa instrumentissa
  • yhteismusisointi
  • musiikin hahmotusaineet
  • mahdolliset valinnaiset aineet, kuten oppilaskuoro

Oppilasmaksut, solistiset aineet

Oppilasmaksut per lukukausi (1/2 vuotta)

400€ Perusopinnot
400 Syventävät opinnot

200€ Sivuaine (voi anoa kun pääaineessa suoritettu pt 2)

Oppilasmaksut, ryhmäaineet

100€ muskari 1-6 -vuotiaat

400€ karuselliopetus, pienryhmä (3-4 lasta)

100€ muut ryhmäaineet (kuoro, muha)

Muut maksut

40€ soitinvuokra per lukukausi

Sisaralennus

Perus- ja syventävien opintojen oppilaille myönnetään sisar­alennusta 10 % perheeseen kuuluvasta toisesta lapsesta alkaen. Sisaralennus ei koske sivu- eikä ryhmäaineita eikä musiikkileikkikoululaisia, eikä aikuisia opiskelijoita.

Laskutus

Oppilasmaksut laskutetaan sähköisesti kaksi kertaa vuodessa.
Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen/ennen eräpäivää toimiston kanssa (info at phmo.fi) ja eriä maksaessa tulee käyttää viitettä.

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle eli opiskelijan keskeyttäessä opinnot ennen lukukauden päättymistä, lukukausimaksuvelvollisuus kuitenkin säilyy.
Lukukausimaksut ovat julkisoikeudellisina maksuina ulosottokelpoisia ilman tuomiota. Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Maksualennus/vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksualennusta/vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea mm. pidempiaikaisissa maksuvaikeuksissa tai akuutissa taloudellisessa kriisissä olevat perheet. Alennukset/vapaaoppilaspaikan myöntää vapaamuotoisten hakemusten perusteella musiikkiopiston rehtori. Alennus/vapaaoppilaspaikka koskee yleensä koko lukuvuotta. Hakemukset käsitellään lukuvuoden alussa, syyskuussa.