Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Rekisteriä hoitava yhteyshenkilö
Rehtori Pekka Niemi
Puh. 040 4555 756

Rekisterin nim
i
Oppilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Oppilaaksi hakevien/oppilaana olevien ja mahdollisesti heidän huoltajiensa tietojen vastaanottaminen, säilyttäminen ja ylläpitäminen oppilastietojärjestelmässä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot, osoitetiedot ja opiskeluun liittyvät suoritetiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoituslomake

Säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan hallintohenkilökunnalle ja opettajalle opetuksen järjestämiseksi. Muuhun käyttöön tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Lomakkeilla annetut tiedot sijaitsevat palvelimella, johon pääsee vain käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Paperille tulostettuja tietoja säilytetään lukitussa huoneessa.