Musiikkiopistotaso

Perustason suoritettuaan oppilaat jatkavat opistotasolla. Opinnot kestävät yleensä n. 4 vuotta. Musiikkiopistotason tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin   ̶ laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.  

Opistotason opintoihin kuuluvat
  • instrumenttitaidot (solistinen pääaine)
  • yhteismusisointi (orkesteri, kuoro, kamarimusiikki)
  • musiikin perusteet.
Pääaineessa oppilas saa opetusta pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa, yhteisten aineiden (yhteismusisointi ja musiikin perusteet) opetusta on 45-90 minuuttia viikossa. 

Opistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua.  

Musiikin perusteet kattavat musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon 1- kurssien sekä harmoniaopin kurssin. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia.  

Sekä perustasolla ja opistotasolla sisältöalueet instrumenttitaidossa ja musiikin perusteissa noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton kulloinkin voimassa olevia tasosuosituksia.  

Opistotason suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintojaan niin halutessaan.