Karuselli (oma soitin ei vielä valittu) 6-8 vuotiaille

Soitinkaruselli on tarkoitettu niille oppilaille, joille soitinvalinta ei ole vielä selvä. Karusellissa oppilas etsii omaa instrumenttiaan ja tutustuu lukuvuoden aikana esim. seuraaviin soittimiin: jouset, kitara,

puupuhaltimet, vasket ja perkussiot (lyömäsoittimet). Kuhunkin soittimeen tutustutaan instrumenttiopettajan johdolla. Musiikkiopisto hankkii karuselliopetuksessa käytettävät soittimet. Opetus tapahtuu 3-5 oppilaan pienryhmissä ja on suunnattu 6-8-vuotiaille soitonopiskelun aloittelijoille. Ryhmiä myös välillä yhdistetään jolloin harjoitellaan yhteismusisoinnin taitoja. Lukuvuoden jälkeen oppilas voi jatkaa pienryhmä-/yksityistunneille valitun soittimen parissa.

Karuselliopetuksessa on tarkoitus myös saada tuntumaa siitä, millaista on käydä soitto-tunneilla ja opiskella musiikkia. Lisäksi tunneilla opetellaan toimimaan yhdessä toisten lasten kanssa sekä asettamaan pieniä tavoitteita.

Karusellivuoden aikana pohditaan myös, onko pitkäjännitteinen ja säännöllistä harjoittelua vaativa soitonopiskelu "lapsen oma juttu" ja ovatko myös vanhemmat valmiita panostamaan soitonopiskeluun, sillä vanhemman rooli lapsen musiikkiharrastuksessa on keskeinen, erityisesti pienten lasten kohdalla.

Karusellissa osallistutaan myös soitinesittelykonsertteihin.

Muutokset ovat mahdollisia.

Lukukausimaksu

350€ - pienryhmä (3-5 lasta) lukukausi (1/2 vuotta)

Karusellin lukujärjestys

Karusellin lukujärjestys

Karuselliryhmä kokoontuu tiistaisin tai torstaisin klo 17.15-18.00. Ryhmäpäivän saa valita. Lisäksi karuselliryhmäläisille on yhteismusisointitilaisuus maanantaisin klo 17.15-18.00 musiikkiopiston teorialuokassa, Malmitalo, johon kaikilla karusellilaisilla on mahdollisuus osallistua, osallistuminen ei kuitenkaan pakollista.

Karuselliryhmät kokoontuvat Malmitalolla, musiikkiopiston tiloissa:

2. krs. - teorialuokka, luokka 9 ja muskariluokka

1. krs. - bändiluokka 2 (lyömäsoittimet), bändiluokka 4

Muutokset ovat mahdollisia.

Karuselli alkaa infotilaisuudella

Karuselliryhmät aloittavat syksyllä yhteisellä infotilaisuudella jonka ajankohta ilmoitetaan erikseen hyväksymiskirjeessä.
Kaikkien karuselliin ilmoittautuneiden osallistumista toivotaan.